کارد و چنگال میوه‌خوری استیل

کارد و چنگال‌های میوه‌خوری استیل، طول عمر بالایی دارند بعبارتی مادام‌العمر می‌باشند. 

برخی از کارد و وچنگال‌های استیل دارای تیغه‌ی نسبتا کندی می‌باشند که بیشتر برای میوه‌های نرم و کیک و شیرینی به‌کار می‌روند.

. . .

کارد و چنگال‌های میوه‌خوری استیل، طول عمر بالایی دارند بعبارتی مادام‌العمر می‌باشند. 

برخی از کارد و وچنگال‌های استیل دارای تیغه‌ی نسبتا کندی می‌باشند که بیشتر برای میوه‌های نرم و کیک و شیرینی به‌کار می‌روند.

مرتب سازی بر اساس:

ست کارد و چنگال میوه‌خوری استیل مدل کوبورگ
ست کارد و چنگال میوه‌خوری استیل مدل کوبورگ
قیمت از : 450,000 تومان

کارد و چنگال میوه خوری استیل میلان
کارد و چنگال میوه خوری استیل میلان
قیمت از : 420,000 تومان

کارد و چنگال میوه خوری سه بعدی طرح گندمی برند versa
کارد و چنگال میوه خوری سه بعدی طرح گندمی برند versa
قیمت از : 375,000 تومان

کارد و چنگال  برند kaban  طرح ۳۶۱m
کارد و چنگال برند kaban طرح ۳۶۱m
قیمت از : 385,000 تومان

کارد و چنگال میوه‌خوری تک تخت برند kaban طرح ماینز
کارد و چنگال میوه‌خوری تک تخت برند kaban طرح ماینز
قیمت از : 270,000 تومان

کارد و چنگال تمام طلایی سه بعدی برند کابان از طرح کوبورگ
کارد و چنگال تمام طلایی سه بعدی برند کابان از طرح کوبورگ
قیمت از : 490,000 تومان

کارد و چنگال سه بعدی برند kaban طرح ۱۱۸۸m
کارد و چنگال سه بعدی برند kaban طرح ۱۱۸۸m
قیمت از : 385,000 تومان

کارد و چنگال میوه‌خوری تک سه بعدی طرح ماینز برند kaban
کارد و چنگال میوه‌خوری تک سه بعدی طرح ماینز برند kaban
قیمت از : 380,000 تومان

کارد و چنگال میوه‌خوری تک تخت برند kaban طرح ۱۱۸۸m
کارد و چنگال میوه‌خوری تک تخت برند kaban طرح ۱۱۸۸m
قیمت از : 270,000 تومان

کارد و چنگال سه بعدی برند kaban طرح کوبورگ
کارد و چنگال سه بعدی برند kaban طرح کوبورگ
قیمت از : 385,000 تومان

کارد و چنگال سه بعدی برند kaban طرح باواریا
کارد و چنگال سه بعدی برند kaban طرح باواریا
قیمت از : 395,000 تومان

کارد و چنگال تخت برند kaban طرح دونا
کارد و چنگال تخت برند kaban طرح دونا
قیمت از : 285,000 تومان

کارد و چنگال تک سه بعدی طلایی برند کابان طرح ماینز
کارد و چنگال تک سه بعدی طلایی برند کابان طرح ماینز
قیمت از : 450,000 تومان

کارد و چنگال تک سه بعدی طلایی برند کابان طرح نیوهارمونی
کارد و چنگال تک سه بعدی طلایی برند کابان طرح نیوهارمونی
قیمت از : 450,000 تومان

کارد و چنگال تک تخت طلایی برند کابان طرح نیوهارمونی
کارد و چنگال تک تخت طلایی برند کابان طرح نیوهارمونی
قیمت از : 350,000 تومان

کارد و چنگال سه بعدی تمام طلایی کد ۳۶۱ براق برند کابان
کارد و چنگال سه بعدی تمام طلایی کد ۳۶۱ براق برند کابان
قیمت از : 450,000 تومان

کارد ‌و چنگال تخت برند kaban طرح ۹۰۰۸
کارد ‌و چنگال تخت برند kaban طرح ۹۰۰۸
قیمت از : 285,000 تومان

کارد و چنگال میوه‌خوری تک سه بعدی طرح دونا برند kaban
کارد و چنگال میوه‌خوری تک سه بعدی طرح دونا برند kaban
قیمت از : 380,000 تومان

کارد و چنگال تمام طلایی سه بعدی برند کابان با طرح باواریا
کارد و چنگال تمام طلایی سه بعدی برند کابان با طرح باواریا
قیمت از : 450,000 تومان

کارد و چنگال تخت برند kaban طرح ۵۰۹
کارد و چنگال تخت برند kaban طرح ۵۰۹
قیمت از : 285,000 تومان

کارد و چنگال تخت تمام طلایی طرح کوبورگ برند کابان
کارد و چنگال تخت تمام طلایی طرح کوبورگ برند کابان
قیمت از : 450,000 تومان

کارد و چنگال تخت تمام طلایی کد ۵۰۹ تمام براق از برند کابان
کارد و چنگال تخت تمام طلایی کد ۵۰۹ تمام براق از برند کابان
قیمت از : 375,000 تومان

کارد و چنگال سه بعدی برند kaban  طرح آتن خط‌دار
کارد و چنگال سه بعدی برند kaban طرح آتن خط‌دار
قیمت از : 385,000 تومان

کارد ‌و چنگال تمام طلایی سه بعدی برند کابان با طرح آتن خط‌دار
کارد ‌و چنگال تمام طلایی سه بعدی برند کابان با طرح آتن خط‌دار
قیمت از : 450,000 تومان

کارد و چنگال تک سه بعدی طلایی برند کابان طرح دونا
کارد و چنگال تک سه بعدی طلایی برند کابان طرح دونا
قیمت از : 450,000 تومان

کارد و چنگال میوه‌خوری نیمه طلایی برند ورسا  کد ۹۰۰۸g
کارد و چنگال میوه‌خوری نیمه طلایی برند ورسا کد ۹۰۰۸g
قیمت از : 450,000 تومان

کارد و چنگال میوه‌خوری سه بعدی برند ورسا کد 361m
کارد و چنگال میوه‌خوری سه بعدی برند ورسا کد 361m
قیمت از : 450,000 تومان

کارد و چنگال میوه‌خوری سه بعدی برند ورسا کد 360m
کارد و چنگال میوه‌خوری سه بعدی برند ورسا کد 360m
قیمت از : 385,000 تومان

کارد و چنگال میوه خوری استیل طلایی ورسا 361 براق
کارد و چنگال میوه خوری استیل طلایی ورسا 361 براق ناموجود

کارد و چنگال میوه‎‌خوری تک طلایی میامی
کارد و چنگال میوه‎‌خوری تک طلایی میامی ناموجود

ست کارد و چنگال میوه‌خوری طلایی سه بعدی ورسا +333s
ست کارد و چنگال میوه‌خوری طلایی سه بعدی ورسا +333s ناموجود

کارد و چنگال میوه خوری استیل سه بعدی اس جی مدل ماینز
کارد و چنگال میوه خوری استیل سه بعدی اس جی مدل ماینز ناموجود

ست کارد و چنگال میوه‌خوری دسته سه بعدی مدل باواریا
ست کارد و چنگال میوه‌خوری دسته سه بعدی مدل باواریا ناموجود

کارد و چنگال میوه خوری طلایی مدل کوبورگ s
کارد و چنگال میوه خوری طلایی مدل کوبورگ s ناموجود

کارد و چنگال میوه خوری استیل برند شیکاگو
کارد و چنگال میوه خوری استیل برند شیکاگو ناموجود

ست کارد و چنگال میوه‌خوری استیل مدل دونا
ست کارد و چنگال میوه‌خوری استیل مدل دونا ناموجود

کارد و چنگال میوه خوری نیم طلایی سه بعدی 9008g ورسا
کارد و چنگال میوه خوری نیم طلایی سه بعدی 9008g ورسا ناموجود

کارد و چنگال سه بعدی هفت رنگ هانوفر
کارد و چنگال سه بعدی هفت رنگ هانوفر ناموجود

کارد و چنگال میوه‌خوری تک طلایی ماینز پهن برند s.g
کارد و چنگال میوه‌خوری تک طلایی ماینز پهن برند s.g ناموجود

کارد و چنگال میوه خوری استیل 12 پارچه نیوسمپل
کارد و چنگال میوه خوری استیل 12 پارچه نیوسمپل ناموجود

کارد و چنگال میوه خوری طلایی هانوفر مدل شیکاگو sf
کارد و چنگال میوه خوری طلایی هانوفر مدل شیکاگو sf ناموجود

کارد و چنگال میوه خوری استیل طلایی مدل ماهیsf
کارد و چنگال میوه خوری استیل طلایی مدل ماهیsf ناموجود

کارد و چنگال میوه‌خوری red line برند یونیک
کارد و چنگال میوه‌خوری red line برند یونیک ناموجود

کارد و چنگال میوه‌خوری طلایی 3lin یونیک
کارد و چنگال میوه‌خوری طلایی 3lin یونیک ناموجود

کارد و چنگال میوه‌خوری تک طلایی رنگ 12 پارچه نیوسمپل
کارد و چنگال میوه‌خوری تک طلایی رنگ 12 پارچه نیوسمپل ناموجود

کارد و چنگال میوه‌خوری 633 برند یونیک
کارد و چنگال میوه‌خوری 633 برند یونیک ناموجود

کارد و چنگال سه بعدی طلایی 270sf برند Versa
کارد و چنگال سه بعدی طلایی 270sf برند Versa ناموجود

کارد و چنگال میوه خوری سه بعدی 633g برند felix
کارد و چنگال میوه خوری سه بعدی 633g برند felix ناموجود