لطفا منتظر بمانید . . .

سرویس قاشق و چنگال 30 نفره

سرویس‌های قاشق و چنگال 30 نفره:

پارچه‌های موجود در این سرویس‌ها همان. . .

سرویس‌های قاشق و چنگال 30 نفره:

پارچه‌های موجود در این سرویس‌ها همانند سرویس کامل 12 نفره (با توجه به استاندارد مخصوص هر شرکت)، بوده و تفاوت این سرویس‌ها با سرویس 12 نفره فقط در افزایش تعداد قاشق و چنگال و اضافه کردن یک عدد کفگیر به‌ازای هر 6 نفر است (مثلا در سرویس 18 نفره 3 عدد کفگیر و در سرویس 24 نفره 4 عدد کفگیر) که در سرویس 30 نفره امکان دارد به‌جای کفگیر، پارچه‌های دیگری مانند کارد و چنگال میوه‌خوری یا... قرار داده شود.

برای مثال در سرویس قاشق و چنگال 18 نفره، قاشق و چنگال غذاخوری 18 عدد و بقیه پارچه‌ها 12 و 6 تایی می‌باشند.

در سرویس‌های 30 نفره بنابر نیاز مشتری، بیشتر سعی بر گذاشتن پارچه‌های کاربردی است

مرتب سازی بر اساس:

سرویس قاشق و چنگال 30 نفره روکوکو
سرویس قاشق و چنگال 30 نفره روکوکو
قیمت از : 4,350,000 تومان

سرویس قاشق و چنگال 30 نفره نیکولاس
سرویس قاشق و چنگال 30 نفره نیکولاس
قیمت از : 4,650,000 تومان

سرویس قاشق و چنگال 30 نفره 143 پارچه sg طرح شیکاگو
سرویس قاشق و چنگال 30 نفره 143 پارچه sg طرح شیکاگو
قیمت از : 4,150,000 تومان

سرویس قاشق و چنگال ۳۰ نفره S.G مدل میلان
سرویس قاشق و چنگال ۳۰ نفره S.G مدل میلان
قیمت از : 4,450,000 تومان

سرویس قاشق و چنگال  لیزری 30 نفره نیکولاس مدل 810sf
سرویس قاشق و چنگال لیزری 30 نفره نیکولاس مدل 810sf
قیمت از : 4,650,000 تومان

سرویس قاشق و چنگال 30 نفره نیوبرلین برند هوم‌کینگ
سرویس قاشق و چنگال 30 نفره نیوبرلین برند هوم‌کینگ
قیمت از : 4,450,000 تومان

سرویس قاشق و چنگال 30 نفره کوبورگ نیم طلایی
سرویس قاشق و چنگال 30 نفره کوبورگ نیم طلایی
قیمت از : 4,900,000 تومان

سرویس قاشق و چنگال 30 نفره روکوکو بارسلونا
سرویس قاشق و چنگال 30 نفره روکوکو بارسلونا
قیمت از : 4,900,000 تومان

سرویس کامل قاشق و چنگال 30 نفره تمام طلایی مدل s633
سرویس کامل قاشق و چنگال 30 نفره تمام طلایی مدل s633
قیمت از : 4,650,000 تومان

سرویس قاشق و چنگال غذاخوری 30 نفره 145 پارچه s.g طرح برمن
سرویس قاشق و چنگال غذاخوری 30 نفره 145 پارچه s.g طرح برمن
قیمت از : 4,150,000 تومان

سرویس قاشق و چنگال طلایی 30 نفره اس جی طرح برمن
سرویس قاشق و چنگال طلایی 30 نفره اس جی طرح برمن
قیمت از : 4,800,000 تومان

سرویس قاشق و چنگال 30 نفره تمام طلایی لیزری نیکولاس
سرویس قاشق و چنگال 30 نفره تمام طلایی لیزری نیکولاس
قیمت از : 5,500,000 تومان

سرویس قاشق و چنگال 30 نفره 151 پارچه 9008g ورسا
سرویس قاشق و چنگال 30 نفره 151 پارچه 9008g ورسا
قیمت از : 4,900,000 تومان

سرویس 30 نفره 640g ورسا
سرویس 30 نفره 640g ورسا
قیمت از : 4,800,000 تومان

سرویس قاشق و چنگال 30 نفره هفت رنگ دونا
سرویس قاشق و چنگال 30 نفره هفت رنگ دونا
قیمت از : 5,300,000 تومان

سرویس قاشق و چنگال غذاخوری 30 نفره اس جی طرح نیوبرلین
سرویس قاشق و چنگال غذاخوری 30 نفره اس جی طرح نیوبرلین
قیمت از : 4,150,000 تومان

سرویس قاشق و چنگال غذاخوری 30نفره 157پارچه FELIX کد 0170m
سرویس قاشق و چنگال غذاخوری 30نفره 157پارچه FELIX کد 0170m
قیمت از : 4,750,000 تومان

سرویس قاشق و چنگال 30 نفره 143 پارچه برند S.G طرح نیوبرلین دسته مات
سرویس قاشق و چنگال 30 نفره 143 پارچه برند S.G طرح نیوبرلین دسته مات
قیمت از : 4,200,000 تومان

سرویس قاشق و چنگال 30 نفره 143 پارچه برند S.G طرح ناپولی کد 249
سرویس قاشق و چنگال 30 نفره 143 پارچه برند S.G طرح ناپولی کد 249
قیمت از : 4,150,000 تومان

سرویس قاشق و چنگال 30 نفره 143 پارچه نیوهارمونی S.G
سرویس قاشق و چنگال 30 نفره 143 پارچه نیوهارمونی S.G
قیمت از : 4,200,000 تومان

سرویس قاشق و چنگال 30 نفره 143 پارچه طرح کوبورگ برند اس جی
سرویس قاشق و چنگال 30 نفره 143 پارچه طرح کوبورگ برند اس جی
قیمت از : 4,150,000 تومان

سرویس قاشق و چنگال 30 نفره 143 پارچه برند S.G طرح نیوهارمونی طلایی
سرویس قاشق و چنگال 30 نفره 143 پارچه برند S.G طرح نیوهارمونی طلایی
قیمت از : 4,800,000 تومان

سرویس قاشق و چنگال 30 نفره 143 پارچه برند S.G طرح وینا طلایی
سرویس قاشق و چنگال 30 نفره 143 پارچه برند S.G طرح وینا طلایی
قیمت از : 4,800,000 تومان

سرویس قاشق و چنگال 30 نفره 143 پارچه برند S.G طرح کوبورگ هفت رنگ
سرویس قاشق و چنگال 30 نفره 143 پارچه برند S.G طرح کوبورگ هفت رنگ
قیمت از : 5,100,000 تومان

سرویس قاشق و چنگال 30 نفره 143 پارچه برند S.G طرح ناپولی تمام براق کد 249
سرویس قاشق و چنگال 30 نفره 143 پارچه برند S.G طرح ناپولی تمام براق کد 249
قیمت از : 4,150,000 تومان

سرویس قاشق و چنگال 30 نفره تمام مات نیم طلایی رزنتال کد 7200s
سرویس قاشق و چنگال 30 نفره تمام مات نیم طلایی رزنتال کد 7200s
قیمت از : 4,850,000 تومان

سرویس قاشق و چنگال 30 نفره تمام مات نیم طلایی رزنتال کد 505g
سرویس قاشق و چنگال 30 نفره تمام مات نیم طلایی رزنتال کد 505g
قیمت از : 5,550,000 تومان

سرویس قاشق و چنگال 30 نفره تمام مات نیم طلایی رزنتال کد 7200sfg
سرویس قاشق و چنگال 30 نفره تمام مات نیم طلایی رزنتال کد 7200sfg
قیمت از : 5,550,000 تومان

سرویس قاشق و چنگال 30 نفره 151 پارچه نیم طلایی 404g
سرویس قاشق و چنگال 30 نفره 151 پارچه نیم طلایی 404g
قیمت از : 5,500,000 تومان

سرویس قاشق و چنگال 30 نفره 151 پارچه رزنتال کد 510s
سرویس قاشق و چنگال 30 نفره 151 پارچه رزنتال کد 510s
قیمت از : 4,650,000 تومان

سرویس قاشق و چنگال 30 نفره رزنباخ مدل آتن
سرویس قاشق و چنگال 30 نفره رزنباخ مدل آتن

سرویس قاشق و چنگال 30 نفره 161 پارچه اس جی
سرویس قاشق و چنگال 30 نفره 161 پارچه اس جی

سرویس قاشق و چنگال 30 نفره رزنتال کد 8833جی
سرویس قاشق و چنگال 30 نفره رزنتال کد 8833جی

سرویس قاشق و چنگال 30 نفره پرنس برند اس جی
سرویس قاشق و چنگال 30 نفره پرنس برند اس جی

سرویس قاشق و چنگال 30 نفره ورسا مدل 9008s
سرویس قاشق و چنگال 30 نفره ورسا مدل 9008s

سرویس قاشق و چنگال 30 نفره رزنباخ
سرویس قاشق و چنگال 30 نفره رزنباخ

سرویس قاشق و چنگال 30 نفره رزنباخ مدل 444ML
سرویس قاشق و چنگال 30 نفره رزنباخ مدل 444ML

سرویس کامل قاشق و چنگال 30 نفره نیم طلایی موناکو
سرویس کامل قاشق و چنگال 30 نفره نیم طلایی موناکو

سرویس قاشق و چنگال 30 نفره 161 پارچه اس جی طرح ناخنی
سرویس قاشق و چنگال 30 نفره 161 پارچه اس جی طرح ناخنی

سرویس قاشق و چنگال 30 نفره رزنباخ مدل 999m
سرویس قاشق و چنگال 30 نفره رزنباخ مدل 999m