سرویس قاشق و چنگال 30 نفره

راهنمای خرید سرویس قاشق و چنگال 30 نفره

 

سرویس‌های قاشق و چنگال 30 نفره:

پارچه‌های موجود در این سرویس‌ها همانند سرویس کامل 12 نفره (با توجه به استاندارد مخصوص هر شرکت)، بوده و تفاوت این سرویس‌ها با سرویس قاشق . . .

راهنمای خرید سرویس قاشق و چنگال 30 نفره

 

سرویس‌های قاشق و چنگال 30 نفره:

پارچه‌های موجود در این سرویس‌ها همانند سرویس کامل 12 نفره (با توجه به استاندارد مخصوص هر شرکت)، بوده و تفاوت این سرویس‌ها با سرویس قاشق و چنگال 12 نفره فقط در افزایش تعداد قاشق و چنگال و اضافه کردن یک عدد کفگیر به‌ازای هر 6 نفر است (مثلا در سرویس قاشق و چنگال 18 نفره 3 عدد کفگیر و در سرویس 24 نفره 4 عدد کفگیر) که در سرویس 30 نفره امکان دارد به‌جای کفگیر، پارچه‌های دیگری مانند کارد و چنگال میوه‌خوری یا... قرار داده شود.

برای مثال در سرویس قاشق و چنگال 18 نفره، قاشق و چنگال غذاخوری 18 عدد و بقیه پارچه‌ها 12 و 6 تایی می‌باشند.

در سرویس‌های 30 نفره بنابر نیاز مشتری، بیشتر سعی بر گذاشتن پارچه‌های .کاربردی است

مرتب سازی بر اساس:

سرویس قاشق و چنگال 30 نفره نیکولاس 707
سرویس قاشق و چنگال 30 نفره نیکولاس 707
قیمت از : 6,880,000 تومان

سرویس قاشق و چنگال 30 نفره 143 پارچه sg طرح شیکاگو
سرویس قاشق و چنگال 30 نفره 143 پارچه sg طرح شیکاگو
قیمت از : 5,980,000 تومان

سرویس قاشق و چنگال غذاخوری 30 نفره 145 پارچه s.g طرح برمن
سرویس قاشق و چنگال غذاخوری 30 نفره 145 پارچه s.g طرح برمن
قیمت از : 5,980,000 تومان

سرویس قاشق و چنگال طلایی 30 نفره اس جی طرح برمن
سرویس قاشق و چنگال طلایی 30 نفره اس جی طرح برمن
قیمت از : 6,880,000 تومان

سرویس قاشق و چنگال 30 نفره نیوبرلین برند SG
سرویس قاشق و چنگال 30 نفره نیوبرلین برند SG
قیمت از : 5,350,000 تومان

سرویس قاشق و چنگال  لیزری 30 نفره نیکولاس مدل 810sf
سرویس قاشق و چنگال لیزری 30 نفره نیکولاس مدل 810sf
قیمت از : 5,950,000 تومان

سرویس 30 نفره 640g ورسا
سرویس 30 نفره 640g ورسا
قیمت از : 7,880,000 تومان

سرویس قاشق و چنگال 30 نفره 143 پارچه برند S.G طرح نیوهارمونی طلایی
سرویس قاشق و چنگال 30 نفره 143 پارچه برند S.G طرح نیوهارمونی طلایی
قیمت از : 7,200,000 تومان

سرویس قاشق و چنگال 30 نفره 143 پارچه نیوهارمونی S.G
سرویس قاشق و چنگال 30 نفره 143 پارچه نیوهارمونی S.G
قیمت از : 6,200,000 تومان

سرویس قاشق و چنگال 30 نفره 151 پارچه نیم طلایی برند رزنتال کد 4400g
سرویس قاشق و چنگال 30 نفره 151 پارچه نیم طلایی برند رزنتال کد 4400g
قیمت از : 8,200,000 تومان

سرویس قاشق و چنگال 30 نفره 143 پارچه طرح کوبورگ برند اس جی
سرویس قاشق و چنگال 30 نفره 143 پارچه طرح کوبورگ برند اس جی
قیمت از : 5,350,000 تومان

سرویس قاشق و چنگال 30 نفره 151 پارچه نیم طلایی 404g
سرویس قاشق و چنگال 30 نفره 151 پارچه نیم طلایی 404g
قیمت از : 7,150,000 تومان

سرویس قاشق و چنگال 30 نفره 143 پارچه برند S.G طرح وینا طلایی
سرویس قاشق و چنگال 30 نفره 143 پارچه برند S.G طرح وینا طلایی
قیمت از : 6,250,000 تومان

سرویس قاشق و چنگال 30 نفره 143 پارچه برند S.G طرح کوبورگ هفت رنگ
سرویس قاشق و چنگال 30 نفره 143 پارچه برند S.G طرح کوبورگ هفت رنگ
قیمت از : 5,100,000 تومان

سرویس قاشق و چنگال ۳۰ نفره طلایی ۱۵۱ پارچه برند رزنتال کد 505m
سرویس قاشق و چنگال ۳۰ نفره طلایی ۱۵۱ پارچه برند رزنتال کد 505m
قیمت از : 7,880,000 تومان

سرویس قاشق و چنگال 30 نفره 151 پارچه رزنتال کد 510s
سرویس قاشق و چنگال 30 نفره 151 پارچه رزنتال کد 510s
قیمت از : 6,200,000 تومان

سرویس قاشق و چنگال 30 نفره هفت رنگ دونا
سرویس قاشق و چنگال 30 نفره هفت رنگ دونا
قیمت از : 5,300,000 تومان

سرویس قاشق و چنگال  ۳۰ نفره 143 پارچه مونت کارلو برند S.G
سرویس قاشق و چنگال ۳۰ نفره 143 پارچه مونت کارلو برند S.G
قیمت از : 5,350,000 تومان

سرویس قاشق و چنگال ۳۰ نفره ۱۴۳ پارچه برند S.G طرح مونیخ
سرویس قاشق و چنگال ۳۰ نفره ۱۴۳ پارچه برند S.G طرح مونیخ
قیمت از : 5,350,000 تومان

سرویس قاشق و چنگال ۳۰ نفره رزگلد برند S.G طرح پرنس
سرویس قاشق و چنگال ۳۰ نفره رزگلد برند S.G طرح پرنس
قیمت از : 6,800,000 تومان

سرویس قاشق و چنگال ۳۰ نفره ۱۵۱ پارچه نیکولاس کد ۲۴۸l لیزری
سرویس قاشق و چنگال ۳۰ نفره ۱۵۱ پارچه نیکولاس کد ۲۴۸l لیزری
قیمت از : 6,500,000 تومان

سرویس قاشق و چنگال ۳۰ نفره 151 پارچه برند Nickolas لیزری کد ۶۷۰ml
سرویس قاشق و چنگال ۳۰ نفره 151 پارچه برند Nickolas لیزری کد ۶۷۰ml
قیمت از : 6,650,000 تومان

سرویس قاشق و چنگال ۳۰ نفره ۱۴۳ پارچه برند S.G طرح هایزن
سرویس قاشق و چنگال ۳۰ نفره ۱۴۳ پارچه برند S.G طرح هایزن
قیمت از : 5,350,000 تومان

سرویس قاشق و چنگال ۳۰ نفره برند رزنتال کد ۴۴۰۰m تمام براق
سرویس قاشق و چنگال ۳۰ نفره برند رزنتال کد ۴۴۰۰m تمام براق
قیمت از : 6,885,000 تومان

سرویس قاشق و چنگال ۳۰ نفره ۱۴۳ پارچه برند S.G طرح پرنس مات و براق
سرویس قاشق و چنگال ۳۰ نفره ۱۴۳ پارچه برند S.G طرح پرنس مات و براق
قیمت از : 5,980,000 تومان

سرویس قاشق و چنگال ۳۰ نفره ۱۵۱ پارچه برند kaban
سرویس قاشق و چنگال ۳۰ نفره ۱۵۱ پارچه برند kaban
قیمت از : 5,850,000 تومان

سرویس قاشق و چنگال ۳۰ نفره ۱۴۳ پارچه برند S.G طرح میامی
سرویس قاشق و چنگال ۳۰ نفره ۱۴۳ پارچه برند S.G طرح میامی
قیمت از : 5,350,000 تومان

سرویس قاشق و چنگال ۳۰ نفره ۱۴۳ پارچه رزگلد برند S.G
سرویس قاشق و چنگال ۳۰ نفره ۱۴۳ پارچه رزگلد برند S.G
قیمت از : 6,550,000 تومان

سرویس قاشق‌ و چنگال 30 نفره ۱۵۱ پارچه کد ۲۷۰m  برند Versa
سرویس قاشق‌ و چنگال 30 نفره ۱۵۱ پارچه کد ۲۷۰m برند Versa
قیمت از : 6,880,000 تومان

سرویس قاشق و چنگال ۳۰ نفره 8100m لیزری تمام طلایی برند رزنتال
سرویس قاشق و چنگال ۳۰ نفره 8100m لیزری تمام طلایی برند رزنتال
قیمت از : 7,800,000 تومان

سرویس قاشق و چنگال ۳۰ نفره ۱۴۳ پارچه طرح باواریا برند S.G
سرویس قاشق و چنگال ۳۰ نفره ۱۴۳ پارچه طرح باواریا برند S.G
قیمت از : 5,980,000 تومان

سرویس قاشق و چنگال ۳۰ نفره 151 پارچه برند Nikolas کد 810sfw
سرویس قاشق و چنگال ۳۰ نفره 151 پارچه برند Nikolas کد 810sfw
قیمت از : 6,880,000 تومان

سرویس قاشق و چنگال ۳۰ نفره ۱۴۳ پارچه طرح ماینز برند اس جی
سرویس قاشق و چنگال ۳۰ نفره ۱۴۳ پارچه طرح ماینز برند اس جی
قیمت از : 5,880,000 تومان

سرویس قاشق و چنگال ۳۰ نفره ۱۵۱ پارچه تمام طلایی ورسا
سرویس قاشق و چنگال ۳۰ نفره ۱۵۱ پارچه تمام طلایی ورسا
قیمت از : 6,950,000 تومان

سرویس قاشق و چنگال ۳۰ نفره ۱۵۱ پارچه برند versa کد ۲۷۱m طلایی
سرویس قاشق و چنگال ۳۰ نفره ۱۵۱ پارچه برند versa کد ۲۷۱m طلایی
قیمت از : 6,950,000 تومان

سرویس قاشق و چنگال ۳۰ نفره برند felix کد ۱۶۳s
سرویس قاشق و چنگال ۳۰ نفره برند felix کد ۱۶۳s
قیمت از : 6,390,000 تومان

سرویس قاشق و چنگال ۳۰ نفره 151 پارچه برند Nickolas  کد ۳۰۹
سرویس قاشق و چنگال ۳۰ نفره 151 پارچه برند Nickolas کد ۳۰۹
قیمت از : 6,450,000 تومان

سرویس قاشق و چنگال ۳۰ نفره ۱۴۳ پارچه برند S.G طرح جنوا (نیوشیکاگو)
سرویس قاشق و چنگال ۳۰ نفره ۱۴۳ پارچه برند S.G طرح جنوا (نیوشیکاگو)
قیمت از : 6,250,000 تومان

سرویس قاشق و چنگال ۳۰ نفره ۱۴۳ پارچه برند sg طرح ماینز تمام براق
سرویس قاشق و چنگال ۳۰ نفره ۱۴۳ پارچه برند sg طرح ماینز تمام براق
قیمت از : 6,800,000 تومان

سرویس قاشق و چنگال غذاخوری ۱۵۱ پارچه ۳۰ نفره رزنتال کد ۴۲۴
سرویس قاشق و چنگال غذاخوری ۱۵۱ پارچه ۳۰ نفره رزنتال کد ۴۲۴
قیمت از : 7,880,000 تومان

سرویس قاشق و چنگال 30 نفره رزنباخ مدل آتن
سرویس قاشق و چنگال 30 نفره رزنباخ مدل آتن ناموجود

سرویس قاشق و چنگال 30 نفره 161 پارچه اس جی
سرویس قاشق و چنگال 30 نفره 161 پارچه اس جی ناموجود

سرویس قاشق و چنگال 30 نفره رزنتال کد 8833جی
سرویس قاشق و چنگال 30 نفره رزنتال کد 8833جی ناموجود

سرویس قاشق و چنگال 30 نفره روکوکو
سرویس قاشق و چنگال 30 نفره روکوکو ناموجود

سرویس قاشق و چنگال 30 نفره پرنس برند اس جی
سرویس قاشق و چنگال 30 نفره پرنس برند اس جی ناموجود

سرویس قاشق و چنگال 30 نفره ورسا مدل 9008s
سرویس قاشق و چنگال 30 نفره ورسا مدل 9008s ناموجود

سرویس قاشق و چنگال 30 نفره رزنباخ مدل 444ML
سرویس قاشق و چنگال 30 نفره رزنباخ مدل 444ML ناموجود

سرویس قاشق و چنگال 30 نفره رزنباخ
سرویس قاشق و چنگال 30 نفره رزنباخ ناموجود